ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

พัฒนพงษ์ รุ่งรัศมีทรัพย์

พัฒนพงษ์ รุ่งรัศมีทรัพย์

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

ชนาพร สุวรรณเวชธาดา

ชนาพร สุวรรณเวชธาดา

หัวหน้าทีม Accountant

ภาวดี วงศ์สวัสดิ์

ภาวดี วงศ์สวัสดิ์

สมาชิกในทีม Accountant

กนกนุช วงศ์พัฒนา

กนกนุช วงศ์พัฒนา

สมาชิกในทีม Accountant

ขวัญชนก สุวรรณปิติ

ขวัญชนก สุวรรณปิติ

สมาชิกในทีม Accountant

พิชญาภา ทรัพย์มั้นคง

พิชญาภา ทรัพย์มั้นคง

หัวหน้าทีม Administrator

ภคพงศ์ ไม้ทอง

ภคพงศ์ ไม้ทอง

ผู้ร่วมทีม Administrator

กิตติพร อุดมทรัพย์

กิตติพร อุดมทรัพย์

ผู้ร่วมทีม Administrator

แพรพิไล เกษมทรัพย์

แพรพิไล เกษมทรัพย์

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

พงศภัค ปรีชาวงศ์

พงศภัค ปรีชาวงศ์

หัวหน้าทีม Web Developing

ภูวนัย ชัยภูมิ

ภูวนัย ชัยภูมิ

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

พนาวัฒน์ วงศ์สุรวัฒนา

พนาวัฒน์ วงศ์สุรวัฒนา

หัวหน้าทีม Content Creating

ธนารีย์ แสงสว่าง

ธนารีย์ แสงสว่าง

ผู้ร่วมทีม Content Creating

จักริน ปรีดาศิริกุล

จักริน ปรีดาศิริกุล

หัวหน้าทีม Digital Marketing

ปุญญิศา ศิริพัฒน์

ปุญญิศา ศิริพัฒน์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing